NOVÁ RUBRIKA: "VIDEO KOUTEK" !

Listopad 2010


CARCHARODONTOSAURUS

10. listopadu 2010 v 14:21 | PORTAL |  DINOSAUŘI

CARCHARODONTOSAURUS

(JEŠTĚR SE ŽRALOČÍMI ZUBY)

SKUPINA:Theropoda
ČELEĎ:Allosauridae/Carcharodontosauridae
DOBA:
FOSILNÍ NÁLEZY:Alžírsko,Egypt,Maroko
POPIS:Ernst Freiherr Stromer von Reichenbachovi,1931
PROSTŘEDÍ:Lesy
DÉLKA:13 možná až 15 m
HMOTNOST:8 možná i 9 tun
POTRAVA:Velcí býložraví dinosauři
KDE JE VYSTAVEN:není vystaven

Jméno tohoto dinosaura naznačuje,jakým způsobem mohl zabíjet kořist - Carcharodon je rodové jméno mořského predátora - obávaného bílého žraloka.Jako jiní teropodi,měl  iCarcharodontosaurus zuby pilovité vpředu i vzadu.Carcharodontosaurus měl však zuby trojúhelníkovité a nestáčely se dozadu jako u jiných teropodů.Německému paleontologovi Ernstu Freiherr Stromer von Reichenbachovi který dinosaura popsal ve 30.letech 20 století,se jeho zuby zdály typické žraločí.Fosilie na kterých Stromer založil svůj popis nebyly ani zdaleka kompletní a pocházely ze svrchnokřídových usazenin Egypta.Na území Sahary v severní Africe byly v 70.letech 20 století objeveny paleontology ještě další kosterní pozůstatky tohoto dinosaura,včetně několika drápů a zubů,které však pouze potvrdily že Carcharodontosaurus dosahoval obrovských rozměrů.Až v  90. letech 20 století dr. Paul Sereno z Chicagské univerzity objevil v Maroku téměř úplnou lebkuCarcharodontosaura.Když byla lebka sestavena dosahovala délka zhruba 2m.Mozkovna však byla menší než například u Tyrannosaura.Carcharodontosaurus byl zřejmě blízkým příbuzným Giganotosaura z Jižní ameriky.Oba dinosauři měli hluboké klenuté čenichy a větší množství menších zubů než měl Tyrannosaurus.Je možné,že tito dva  současně žijící (Giganotosaurus a Carcharodontosaurus) ale geograficky oddělení dinosauři měly společného předka,který žil v době kdy Jižní amerika a Afrika tvořili jeden kontinent.Po rozpadu Gondwany se z něj mohli vyvinout různé rody.Stejně jako Giganotosaurus mohl iCarcharodontosaurus lovit velké sauropody a možná také požírat mršiny.

File:Carcharodontosaurus.jpg
Lebka Carcharodontosaura.

File:Largesttheropods.svg
Srovnání Carcharodontosaura s jinými velkými teropody a člověkem.

File:Carchar1.jpg
Takto mohl vypadat Carcharodontosaurus.

setkání Carcharodontosaura a Spinosaura.

Další možná podoba Carcharodontosaura.

Carcharodontosaurus útočící na býložravce.

Porovnání lebky Carcharodontosaura s lidskou.

Zub Carcharodontosaura se zachovaným vroubkováním.


Dva Carcharodontosauři útočí na stádo býložravců.

DEINONYCHUS

8. listopadu 2010 v 13:53 | PORTAL |  DINOSAUŘI

DEINONYCHUS

STRAŠLIVÝ DRÁP

SKUPINA:Theropoda
ČELEĎ:Dromaeosauridae
DOBA:Před 110-100 miliony let
FOSILNÍ NÁLEZY:Severní amerika - Montana,Wyoming,Oklahoma
POPIS:John H. Ostrom,1969
PROSTŘEDÍ:Lesy
DÉLKA:4m
HMOTNOST:80 kg
POTRAVA:Býložraví dinosauři
KDE JE VYSTAVEN:Peabodyho přírodovědecké muzeum,New Haven/USA

Ačkoliv nebyl mezi prvními objevenými dromeosaury,byl deinonychus,patřící k největším zástupcům této skupiny,prvním kompletně popsaným.Po jeho popisu byli dromeosauři dnes nesprávně označování jako "raptoři",shledáni za jedny z nejchladnokrevnějších predátorů kteří kdy žili.Deinonychus byl hbitý bipední teropod s velkýma,částečně vpřed směřujícíma očima,poměrně velkým mozkem,dlouhým čenichem a čelistmi lemovanými lopatkovitými,dozadu zahnutými pilovitými zuby.Deinonychus byl bystrý velmi dobře vyzbrojený predátor který používal tři prsty s dlouhými drápy na předních končetinách.aby ulovil malou kořist anebo aby způsobil zranění větším živočichům.Rovněž mohl používat své drápy jako "kotvy" při šplhání na těla velkých dinosaurů, na které útočil ve smečkách.Deinonychus chodil,běhal a skákal hlavně po vnějších prstech - třetí a čtvrtý na zadních končetinách.Tyto prsty měly také ostré drápy.Na prvním prstě  měl pouze krátký,ale dráp na druhém prstě byl až 13 cm dlouhý a byl velkou,zahnutou zbraní se schopností otočit se o 180 stupňů.Deinonychus si musel držet tento dráp nad zemí aby byl stále ostrý,připravený zabíjet.Jako u mnoha jiných dinosaurů,byl ocas Deinonycha asi ve třech čtvrtinách délky vyztužen svazky překrývajících se kostěných výběžků,které byly u kořene ocasu ohebné.Kostěná výztuha umožňovala ovládat ocas několika velkými svaly,které se upínaly k pánvi a zadním končetinám.To pomáhalo Deinonychovi rychle skákat nebo při běhu neočekávaně měnit směr - Deinonych byl možná dokonce schopen otočit se nad zemí při skocích na lovenou kořist.Výztuha zabraňovala komíhání ocasu ze strany na stranu při pohybu končetin v běhu či chůzi a zvyšovala tak efektivnost pohybu.Grant Meyer a profesor John Ostrom z Univerzity v Yale objevili první pozůstatky Deinonycha v jižní Montaně roku 1964.Vykopávky z této lokality přinesly zajímavé nálezy - téměř kompletní kostry čtyř Deinonychů nalezené společně s 6ti metrovou kostrou tenontosaura,ornitopoda podobnému iguanodonovi.Když Ostrom v roce 969 Deinonycha popsal,předpokládal že Tenontosaurus byl jeho preferovanou kořistí a že seskupení predátorů a oběti potvrzuje u Deinonychů lov ve smečkách.Jediný Deionychusnemohl být schopen zabít býložravce tak velkého jako Tenontosaurus a smrt čtyřDeinonychů při útoku na kořist byla také velmi neobvyklá.Jestliže Deinonychus žil ve smečkách a lovil mnohem větší dinosaury,pak se musel svým chováním připomínat dnešní hyeny a vlky.Deinnychus nebyl pouze pohyblivostí mimořádně nadaný predátor vybavený množstvím smrtících zbraní,ale byl také vytrvalý atlet - a možná byl jediný dinosaur žijící ve smečce vzájemně spolupracujících jedinců.Migrační cesty nebo místa páření velkých býložčravců mohla uživit smečky dvaceti i více Deinonychů vedené několika dominatními jedinci.Ostatní dospělci mohli bránit teritorium před dalšími rivaly a masožravci a pomáhat krmit potomky dominantních živočichů.

Porovnání velikosti pravděpodobně deinonycha a člověka.Deinonychus mohl být možná i opeřen.

Kostra Deinonycha.

Lebka Deinonycha.

Druhá kostra Deinonycha.


Zahnutý dráp Deinonycha.

Deinonychus v plné kráse.


"Mechanizmus" drápu deinonyha.

Pohled na svalstvo Deinonycha.


T-REX VS. SPINOSAURUS

7. listopadu 2010 v 9:17 | PORTAL |  DINOSAUŘI

Přináším Vám sem docela pěkně naanimovaný souboj T-Rexe a Spinosaura

VYDRA OBROVSKÁ

6. listopadu 2010 v 17:14 | PORTAL |  PŘÍRODA V SOUČASNOSTI